نوشته‌ها

دستگاه خشک کن میوه با استفاده از ماکروویو

/
دستگاه خشک کن میوه با استفاده از ماکروویو صنعت میوه خشک یکی از صنایع میانی و یا تبدی…

خشک کن های دارای جریان هوای فعال

/
خشک کن های دارای جریان هوای فعال در این خشک کن ها برای افزایش س…

خشک کن های جریان هوای همرفت

/
خشک کن های جریان هوای همرفت خشک کن های خورشیدی بر مبنای …

جداول خشک کردن برخی محصولات شاخص باغی و زراعی، بذرها و گیاهان دارویی

/
جداول خشک کردن برخی محصولات شاخص باغی و زراعی، بذرها و گیاهان دارویی…

خشک کردن گیاهان دارویی

/
خشک کردن گیاهان دارویی ماده ی موثر گیاهان دارویی برای خشک کرد…

خشک کن های تونلی (واگنی)

/
خشک کن های تونلی (واگنی) خشک کن های تونلی یا واگنی نیز از انو…

خشک کن ها پیوسته ی جریان گردشی

/
خشک کن ها پیوسته ی جریان گردشی   این نوع خشک کن ها در دنیا برای…

مراحل صحیح خشک کردن میوه

/
مراحل صحیح خشک کردن میوه خشک کردن عبارت است از خارج ساختن یا…

دستگاه خشک کن جلبک گیاهی

/
دستگاه خشک کن جلبک گیاهی یکی از مهم ترین منابع تامین فیب…

قیمت دستگاه خشک کن قارچ در بازار

/
قیمت دستگاه خشک کن قارچ در بازار   صنعت میوه خشک در چند سال اخیر پیش …