نوشته‌ها

خشک کن کن خورشیدی طبیعی

/
خشک کن کن خورشیدی طبیعی در این خشک کنها فقط از انرژي محیطی اس…

خشک کردن میوه صنعتی با استفاده از هوای داغ

/
خشک کردن میوه صنعتی با استفاده از هوای داغ خشک کردن صنع…

پوست گیری میوه ها جهت خشک کردن

/
پوست گیری میوه ها جهت خشک کردن براي فرآوري میوه ها ، پوست گیري …

جدا کردن قسمت های اضافی میوه برای خشک کردن

/
جدا کردن قسمت های اضافی میوه برای خشک کردن قسمتهایی که …

آموزش تولید میوه خشک

/
مواد اولیه براي فر آیند باید حتی المقدور داراي ظاهري بی عی…

ویژگیهای نهایی چیپس میوه

/
ویژگیهای نهایی چیپس میوه روشهاي مناسب براي نمونه برداري ، …

برنامه کنترل آزمایشگاهی تولید میوه خشک

/
برنامه کنترل آزمایشگاهی تولید میوه خشک علاوه بر کنترل هایی …

ضوابظ فنی و بهداشتی واحد های تولیدی خشکبار

/
ضوابظ فنی و بهداشتی واحد های تولیدی خشکبار شایسته است هر وا…

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز

/
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز اهمیت اقتصادي توسعه صادرات میوه جات خشک ش…

بسته بندي میوه جات خشک

/
بسته بندي میوه جات خشک -1 بسته بندي باید به گونه اي باشد که ح…