خشک کردن مواد غذایی

/
خشک کردن مواد غذایی   آموزش تولید میوه خشک با کیفیت &nbs…

نگهداری از مواد غذایی به کمک کاهش آب

/
نگهداری از مواد غذایی به کمک کاهش آب آموزش تولید میوه خشک…

خشک کن میوه و سبزیجات مادون قرمز

/
خشک کن میوه و سبزیجات مادون قرمز آموزش تولید میوه خشک باکیفیت &nbs…

آشنایی با خشک کن های خورشیدی

/
آشنایی با خشک کن های خورشیدی آموزش تولید میوه خشک باکیفیت &…

فواید و معایب روش های خشک کرد میوه

/
فواید و معایب روش های خشک کرد میوه از معایب خشک کن هاي داراي چرخه …

طراحی دستگاه های خشک کن خورشیدی

/
طراحی دستگاه های خشک کن خورشیدی آموزش تولید میوه خشک کن با کیفیت …

آشنایی با خشک کن های خورشیدی

/
آشنایی با خشک کن های خورشیدی آموزش تولید میوه خشک با کیفیت …

محل نگه داری مناسب برای میوه خشک ها

/
محل نگه داری مناسب برای میوه خشک ها آموزش تولید میوه خشک   انبا…

اصول درجه بندی و میوه خشک

/
اصول درجه بندی و میوه خشک آموزش تولید میوه خشک   پس از ا…